Convenció Afrucat 2013

Categories: ///02 gen 2014

Aquest projecte és un bon exemple de com una visita virtual pot servir per mostrar un esdeveniment en un espai determinat. La convenció d’Afrucat es va celebrar a Lleida, en dos espais diferenciats, la sala de la Canonja a la Seu Vella, i la teminal de l’aeroport de Lleida.

http://www.ibce360.com/panoramicas/afrucat/